ธุรกิจนำเที่ยว ทั้งสนุกและแถมรายได้ดีที่ไม่ควรมองข้าม

การท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในประเทศของเราปีหนึ่ง ๆ มีเงินเข้าประเทศกว่า 8แสนล้านบาท  ซึ่งเป็นรายได้ที่เราได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรารวมกัน  และการท่องเที่ยวจัดเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญของประเทศไทย เพราะสามารถทำรายได้ให้กับประเทศในลำดับต้น ๆ มีรายได้รองลงมาจากรายได้ที่เราได้รับจากการส่งออกในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ยังมีบทบาทสำคัญต่อการจ้างงาน ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการซึ่งมีความต้องการแรงงาน ย้อนไปในปี 2550 มีการจ้างแรงงานในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มีประมาณ 950,000 คน และมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นในปี 2552 มีประมาณ 1,047,000 คน นอกเหนือจากการการจ้างแรงแล้ว  การท่องเที่ยวยังเป็นตัวทำรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย ดังนั้น เมื่อเรามีแหล่งท่องเที่ยวในบ้านของเรา  เราควรต้องช่วยกันดูแล รักษา เป็นหูเป็นตาให้แหล่งท่องเที่ยวของเรามีความ สะอาด สวยงาม สมบูรณ์อยู่เสมอ และให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของเราตลอดไป

การนำเที่ยวอีกธุรกิจน่าสนใจ “ธุรกิจนำเที่ยว” เป็นที่นิยมมากตามต่างจังหวัด หรือสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในหลายๆจังหวัด รวมไปถึงต่างประเทศ ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้การลงทุนที่สูง แต่สิ่งที่ทำให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จคือการให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าในหลายๆ ด้าน ดังนั้น การบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจหรือจะเป็นธุรกิจนำเที่ยวเล็กๆ ในพื้นที่ ซึ่งคุณคุ้นเคย ก็ทำได้ไม่ยาก ไม่ว่าจะเป็นการบริการจองห้องพัก นำเที่ยวตามสถานที่ น่าสนใจ พูดง่ายๆ ก็เหมือนเป็น มัคคุเทศก์ นั่นเอง

ผู้ที่สนใจลงทุนกับธุรกิจนำเที่ยว สิ่งสำคัญก็คือ เป็นผู้ที่ชอบเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อชมทัศนียภาพตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เช่น ป่าไม้ นํ้าตก ทะเล เกาะ เป็นต้นรวมทั้งมีความรู้พื้นฐานในธุรกิจนำเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวดีๆ ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารอร่อยที่สุดในย่านนั้น เป็นต้น
เริ่มต้นธุรกิจ
– ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ที่สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศ กทม.
ส่วนต่างจังหวัด ผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้ที่ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ประจำภูมิภาค
– หากลุ่มเป้าหมายลูกค้า เพื่อที่จะได้จัดทริปเที่ยวให้เหมาะสม
– ต้องเป็นผู้มีจิตสำนึกในการให้บริการ พร้อมที่จะให้บริการหรือช่วยเหลือลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการเจ็บป่วย การสนองความต้องการพิเศษอื่นๆ อีกทั้งต้องมีความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

หากคุณเป็นอีกคนที่ชอบท่องเที่ยว ลองหันกลับมามองธุรกิจนี้ ซึ่งเป็นอีกธุรกิจที่น่าสนใจ และสร้างรายได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

 

Tags : ,